ورود توسط مدیر سایت

آمار فعالیتهای انجام شده سامانه مای پروسس تاکنون

با توجه به استفاده MyProcess BPMS توسط مشتریان مختلف و ابراز رضایت آنها برای استفاده از یک نرم افزار BPMS بومی و کامل، آمار فعالیتهای انجام شده این محصول تاکنون بدین شرح اعلام می شود:  پیاده سازی حدود ۳۰۵ گردشکار کامل در چندین سازمان بیش از ۲ هزار نفر کاربر  پیاده سازی حدود ۸۸۴ فرم […]