counters
MyProcess website header
 

مدیریت ارتباط با مشتری Customer Relationship Management


مجموعه جامعی از فرآیندهای برنامه ریزی، زمان بندی و کنترل فعالیتها در جهت شناسایی، جذب، توسعه، حفظ مشتریان سودآور است، این سیستم شامل اتوماسیون فعالیتهای فروش و بازاریابی است که باعث تسهیل و بهبود روابط بین مشتری و کارمندان شرکت می شود. سازمان‌ها با استفاده از CRM می توانند چرخه فروش را کوتاهتر و وفاداری مشتری به ایجاد روابط نزدیکتر و درآمد را افزایش دهند.

بازاریابی

فرآیند بازاریابی شامل شناخت بازار، شناسایی و جذب مشتری می‌باشد. در این فرآیند سازمان قادر به برنامه ریزی طرح های بازاریابی اختصاصی و جذب مشتری است. از امکانات این نرم افزار میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

فروش

فروش در انتهای زنجیره بازاریابی قرار دارد و هدف آن ارتباط موثر با مشتری و معرفی محصول و در نهایت انجام عمل فروش و بالا بردن سود سازمان است. این سیستم راهکاری مکانیزه و کاملا یکپارچه برای تحقق اهداف فروش ارائه میدهد.

خدمات پس از فروش

فروش به معنای شروع یک راه است و برای اینکه احتمال خرید یک مشتری را بیشتر کنیم باید خدمات پس از فروش مناسب و سریع و با کمترین قیمت به مشتری ارائه دهیم. این سیستم راهکاری برای مدیریت آسانتر و بهتر خدمات پس از فروش در اختیار سازمان ها قرار میدهد.

طرح بازاریابی دسته: ارتباط با مشتری

برای شروع یک بازرایابی ساختاریافته و منظم میتوان از فرآیند ایجاد طرح بازریابی استفاده کرد. در ابتدای این فرآیند بازاریاب، طرح بازرایابی به همراه تمام جزئیات مربوطه همانند مشتریان بالقوه شرکت کننده، فعالیتهای موردنظر و ... را ثبت میکند. و برای تایید به مدیر ارسال میکند.
در صورت تایید مدیر، تمام مراحل این طرح در فرآیند جداگانه ای با نام اجزای طرح بازاریابی، اجرا میشود.

خودتان امتحان کنید

فروش دسته: ارتباط با مشتری

در فرآیند فروش زمانی که فروشنده و یا بازاریاب تشخیص دهد که به موقعیت خاصی رسیده که امکان فروش محصول وجود دارد، میتواند فرم سفارش فروش را تکمیل نموده و پس از به تایید رسیدن آن توسط مدیر، کارهای لازم برای فروش از جمله ارائه پیش فاکتور و مذاکره با مشتری و ... را انجام دهد.

پس از تایید نهایی مشتری مبنی بر خرید محصول، ادامه مراحل فروش همانند ارائه فاکتور، ارائه محصول و تسویه حساب با مشتری توسط کارمندان و بخشهای مختلف انجام میشود.

خودتان امتحان کنید