counters
MyProcess website header
 

اجرای مصوبات جلسه دسته: اتوماسیون اداری

بعد از وارد کردن اطلاعات مصوبات جلسه و مسئولین اجرای آن این فرآیند به صورت خودکار اجرا خواهد شد.
سپس توضیحات وظیفه محول شده، درون یک فرم، به کارتابل مسئول اجرای مصوبه اضافه میشود همزمان زمانبند موردنظر موعد مقرر شروع به کار میکند و اگر کاربر قبل از تمام شدن زمانبند کار را به اتمام نرساند، فرم به کارتابل مدیر انتقال پیدا میکند و مدیر میتواند علت عدم انجام کار در زمان مقرر را پیگیری کند و سپس ادامه این کار را به همان شخص یا فرد دیگری بسپارد.

در صورت اجرای کار در زمان مقرر گزارش را برای مدیر ارسال میکند و با بررسی گزارش رسیده، مدیر میتواند اجرای مصوبه جلسه را تایید کند یا دستور انجام اصلاحات را به کارمند مربوطه ارسال کند.

خودتان امتحان کنید

برگزاری جلسه دسته: اتوماسیون اداری

برای برگزاری، هماهنگی، و اجرای مصوبات جلسه، فرآیند برگزاری جلسه تدارک دیده شده است.
در این فرآیند منشی فرم ایجاد جلسه را، که حاوی اطلاعاتی از جمله موضوع ، محل و زمان برگزاری و شرکت کنندگان جلسه است را تکمیل کرده و برای تایید به مدیر ارسال میکند.

در صورت تایید جزئیات توسط مدیر، اطلاعات جلسه و زمان برگزاری به شرکت کنندگان بوسیله پیامک اطلاع رسانی میشود. و بعد از اتمام جلسه فرم موردنظر برای ورود مصوبات به کارتابل منشی انتقال پیدا میکند. و بعد از ورود مصوبات جلسه زیرفرآیند اجرای مصوبات جلسه برای انجام و پیگیری مصوبات، اجرا میشود.

خودتان امتحان کنید

طرح بازاریابی دسته: ارتباط با مشتری

برای شروع یک بازرایابی ساختاریافته و منظم میتوان از فرآیند ایجاد طرح بازریابی استفاده کرد. در ابتدای این فرآیند بازاریاب، طرح بازرایابی به همراه تمام جزئیات مربوطه همانند مشتریان بالقوه شرکت کننده، فعالیتهای موردنظر و ... را ثبت میکند. و برای تایید به مدیر ارسال میکند.
در صورت تایید مدیر، تمام مراحل این طرح در فرآیند جداگانه ای با نام اجزای طرح بازاریابی، اجرا میشود.

خودتان امتحان کنید

فروش دسته: ارتباط با مشتری

در فرآیند فروش زمانی که فروشنده و یا بازاریاب تشخیص دهد که به موقعیت خاصی رسیده که امکان فروش محصول وجود دارد، میتواند فرم سفارش فروش را تکمیل نموده و پس از به تایید رسیدن آن توسط مدیر، کارهای لازم برای فروش از جمله ارائه پیش فاکتور و مذاکره با مشتری و ... را انجام دهد.

پس از تایید نهایی مشتری مبنی بر خرید محصول، ادامه مراحل فروش همانند ارائه فاکتور، ارائه محصول و تسویه حساب با مشتری توسط کارمندان و بخشهای مختلف انجام میشود.

خودتان امتحان کنید

ایجاد دوره آموزشی دسته: مدیریت منابع انسانی

یک کارمند در صورت احساس نیاز به یک دوره آموزشی جدید، میتواند فرم درخواست ایجاد دوره آموزشی را تکمیل نمایید و برای تایید به مدیر مربوطه ارسال کند.
در صورت عدم تایید دوره، به شخص اطلاع داده میشود. ولی در صورت تایید مدیر فرآیند در قسمت امور مالی برای تایید هزینه های دوره ادامه میابد.
در صورت تایید امور مالی، اشخاص مختلف میتوانند با استفاده از فرآیند درخواست دوره آموزشی، برای برگزاری این دوره درخواست دهند.

خودتان امتحان کنید

درخواست ماموریت دسته: مدیریت منابع انسانی

برای شروع فرآیند ارسال کارمند به ماموریت، یک کارمند میتواند فرم درخواست ماموریت را تکمیل نماید. و پس از تایید مدیر، در قسمت امور عمومی منابع موردنیاز به کارمند تحویل داده شود و و با انتقال فرآیند به کارگزینی حکم ماموریت کارمند صادر شود.
در ادامه این فرآیند، بعد از گذراندن ماموریت، شخص گزارشی از ماموریت انجام شده به مدیر ارسال میکند و در صورت تایید مدیر مربوطه، در قدم بعدی فرآیند، در بخش حسابداری، کارهای مربوط به پرداخت حق ماموریت انجام میشود.
این فرآیند با تایید دریافت حق ماموریت توسط خود کارمند پایان میابد.

خودتان امتحان کنید

درخواست مرخصی دسته: مدیریت منابع انسانی

برای اجرای فرآیند درخواست مرخصی، ابتدا کارمند فرم درخواست مرخصی را پر کرده و در صورت نیاز به تعیین جانشین فرم به جانشین تعیین شده ارسال میشود، در صورت تایید جانشین این فرم به مدیر جهت تایید مرخصی ارسال میشود.
اگر مرخصی توسط مدیر تایید شد، فرآیند به بخش امور اداری، جهت صدور برگه مرخصی منتقل میشود، و پس از آن، برگه مرخصی به کارتابل کارمند مربوطه ارسال میشود.

خودتان امتحان کنید

سفارش تولید دسته: مدیریت و برنامه ریزی تولید

درجریان فروش محصولات، گاها نیازمند ایجادیک سفارش تولید برای جیران کمبود محصولات و یا جلوگیری از کمبود آن در آینده هستیم. برای این منظور فرآیند سفارش تولید میتواند به صورت یکپارچه در سفارش محصولات مختلف به یک سازمان یاری رساند.

در این مثال ما به فرآیند تولید در یک چاپخانه پرداخته ایم که در آن پس از مشخص کردن جزئیات سفارش تولید و تایید آن توسط مدیریت، زیرفرآیند طراحی طرح اجرا میشود. پس ازآن ادامه فرآیند با توجه به اینکه کدام محصول باید تولید شود به زیرفرآیند موردنظر انتقال میابد. و پس از طی کردن فرآیند تولید محصول موردنظر، اتمام تولید به مشتری پیامک میشود.
در مراحل بعدی منشی پس از تنظیم صورتحساب و تسویه آن توسط مشتری ، سفارش به مشتری تحویل داده میشود و پس از گذشت زمان دلخواه مثلا یک ماه، فرآیند رضایت سنجی مشتری به صورت خودکار اجرا میشود.

خودتان امتحان کنید

چاپ کارت ویزیت PVC دسته: مدیریت و برنامه ریزی تولید

در قسمت برنامه ریزی و مدیریت تولید، چاپ کارت ویزیت PVC از جمله فرآیندهایی است که یک چاپخانه میتواند آن را اجرا کند.
در مرحله اول کارمند طرح ها را بر روی برگه های چاپ PVC، چاپ میکند. و سپس کارت های ویزیت برای پرس به قسمت پرس انتقال میابد. بعد از اتمام این مرحله،کار برای بررسی کنترل کیفیت به قسمت کنترل کیفیت انتقال می یابد.

پس از تایید کیفیت کارتهای چاپ شده برای برش، به قسمت برش انتقال می یابد. سپس با تایید کیفیت نهایی، کارتهای تولید شده برای بسته بندی کلی به قسمت بسته بندی منتقل میشود.

خودتان امتحان کنید

چاپ کاتولوگ دسته: مدیریت و برنامه ریزی تولید

در قسمت برنامه ریزی و مدیریت تولید، چاپ کاتالوگ یک نمونه فرآیند است که فرآیند چاپ کاتالوگ در یک چاپخانه که به صورت برون سپاری انجام میشود را به تصویر میکشد.
در این فرآیند، دستور چاپ در صورت تایید مدیر به کارمند انتقال میابد و کارمند با ارسال طرح و منابع اولیه موردنیاز به چاپخانه مشخص شده، کار چاپ و دریافت کاتالوگ ها را پیگیری میکند.
بعد از آن فرآیند در قسمت کنترل کیفیت ، با کنترل کیفیت کاتالوگهای چاپ شده ادامه میباد و در نهایت به منشی برای صدو ر صورتحساب و فاکتور منتقل میشود.

خودتان امتحان کنید

طراحی طرح دسته: مدیریت و برنامه ریزی تولید

در این فرآیند، قیمت طرح سفارشی توسط منشی برآورد میشود و به تایید مدیر اجرایی میرسد سپس مدیر، کارمند و زمان خاصی را برای طراحی طرح، تخصیص میدهد. چنانچه طراحی طرح در موعد مقرر به اتمام نرسد کار به مدیریت انتقال میابد و علت عدم اتمام کار توسط مدیر بررسی و پیگیری میگردد و در صورت لزوم آن را به شخص دیگری میسپارد.

در صورت اتمام طرح توسط طراح، مدیریت طرح را تایید کرده و برای منشی ارسال میشود. منشی طرح را به مشتری ارائه میدهد و نظرات را دریافت میکندو چنانچه نیاز به انجام اصلاحات باشد آن را به طراح مربوطه ارسال میکند.
پس از تایید نهایی توسط مشتری فاکتور توسط منشی صادر و به مشتری تحویل داده میشود و به صورت پیامک به مشتری اطلاع رسانی میشود.

خودتان امتحان کنید

صدور فاکتور دسته: مالی و حسابداری

برای صدور فاکتور کارمند میتواند با تکمیل فرم ایجاد فاکتور و مشخص کردن محصولات موردنظر ، آن را به مدیر ارسال نماید و در صورت تایید فاکتور توسط سیستم صادر شده و پرینت گرفته میشود و به مشتری ارائه میشود.

خودتان امتحان کنید

درخواست منبع از انبار دسته: زنجیره تامین

در تمام قسمتهای سازمان برای دریافت منبع ، کارمندان باید فرم درخواست منبع از انبار را تکمیل نمایند. بعد از تایید مدیریت، درخواست به انبار منتقل میشود و پس از بررسی موجودی در صورت نیاز درخواست خرید برای مسئول خرید ارسال میشود.
سپس مسئول خرید با بررسی اقلام موردنیاز و لیست قیمتها، صورتحساب خرید را ایجاد میکند و برای تایید به حسابداری ارسال نماید. در مرحله بعد با تایید صورتحساب توسط حسابدار مسئول خرید میتواند خرید را انجام داده و به انبار تحویل دهد.
<
پس از آن انبار منبع را به درخواست دهنده تحویل داده و در نهایت درخواست دهنده دریافت منابع را تایید میکند و فرآیند به اتمام میرسد.

خودتان امتحان کنید

ایجاد سفارش خرید دسته: زنجیره تامین

در صورت نیاز به خرید منبع اولیه، کارمند مربوطه میتواند با اجرای فرآیند ایجاد سفارش خرید، درخواست خود را مطرح کند. پس از تایید مدیر، درخواست به مسئول خرید انتقال میابد و مسئول خرید با بررسی اقلام موردنیاز و لیست قیمتها ، صورتحساب خرید را ایجاد میکند و برای تایید به حسابداری ارسال نماید.
در مرحله بعد با تایید صورتحساب توسط حسابدار مسئول خرید میتواند خرید را انجام داده و به درخواست دهنده و یا انبار تحویل دهد.

خودتان امتحان کنید

مدیریت تغییرات دسته: ISO

هر فردی در سازمان میتواند فرآیند پیشنهاد انجام یک تغییر را با پر کردن فرم درخواست تغییر آغاز کند. سپس در مراحل بعدی به تایید معاونت هماهنگی و مدیرعامل میرسد.
در صورت رد پیشنهاد، پیشنهاد بایگانی شده و به اطلاع پیشنهاد دهنده میرسد.. در غیر این صورت در معاونت مربوطه پپیشنهاد از نظر فنی بررسی شده و نحوه اجرایی پیشنهاد تغییر را ارئه می دهد و در صورت تایید مدیرعامل و معاونت هماهنگی تغییر اجرا می شود و مستندات مربوط به تغییر بایگانی می شود.

خودتان امتحان کنید

روش اجرایی کنترل اسناد دسته: ISO

درخواست ايجاد هر مدركي از طريق تکمیل فرم كنترل مدرك ميتـواند صورت بگيـرد كه در صـورت تایید دبیرخانه، فرم برای قسمت مدیریت تغییرات ارسال میشود .
در این مرحله فرم از نظر صحت، مناسب بودن و كفايت بازنگري و به تایید افراد تاييد كننده و تصويب كننده میرسد و در صورت تایید نهایی مدرک به درخواست دهنده ارسال میشود.

خودتان امتحان کنید

روش اجرايي اقدام اصلاحی دسته: ISO

در صورت بروز عدم انطباق، فرم عدم انطباق توسط کارمند پر میشود . سپس مدیر بخش با بررسی عدم انطباق فرم درخواست اقدام اصلاحی را تکمیل کرده و ارسال میکند و فرم برای مدیر کیفیت ارسال میشود.
با بررسی عدم انطباق اگر نیاز به انجام ممیزی ویژه باشد درخواست انجام ممیزی ویژه تکمیل شده و پس از بررسی مدیرعامل ممیزی ویژه اجرا میشود. در این مرحله چنانچه تغییراتی در مدارک و داده ها رخ دهد، روش اجرایی کنترل مستندات اجرا میشود. بعد از آن زمان ثبت اقدام اصلاحی توسط مدیر کیفیت است.
سپس اقدام اصلاحی توسط مدیر بخش مربوطه اجرا میشود. در نهایت مدیر کیفیت میزان اثربخشی اقدام اصلاحی را گزارش میدهد و روش اجرایی ثبت اقدام اصلاحی انجام میشود .

خودتان امتحان کنید

روش اجرایی برگزاری جلسات دسته: ISO

برای برگزاری، هماهنگی، و اجرای مصوبات جلسه، فرآیند برگزاری جلسه تدارک دیده شده است. در این فرآیند به صورت دوره ای و در زمانهای مشخص فرم به کارتابل منشی انتقال می یابدو یک جلسه، ایجاد و برای تایید به مدیر ارسال میکند. در صورت تایید جزئیات توسط مدیر، اطلاعات جلسه و زمان برگزاری به شرکت کنندگان بوسیله پیامک اطلاع رسانی میشود.
و بعد از اتمام جلسه فرم موردنظر برای ورود مصوبات به کارتابل منشی انتقال پیدا میکند. و بعد از ورود مصوبات جلسه زیرفرآیند اجرای مصوبات جلسه برای انجام و پیگیری مصوبات، اجرا میشود

خودتان امتحان کنید