مدیریت منابع انسانی

معرفی اجمالی

رویکردی استراتژیک و پایدار برای شناسایی، جذب ، توسعه کارمندان و ایجاد انگیزش و دست یابی به تعهد در کارکنان یک سازمان درجهت رسیدن به اهداف سازمان است. این سیستم از فرآیندهای جذب، استخدام، آموزش، ارزیابی و نظام های انگیزشی کارکنان پیشتیبانی می کند.

مدیریت تسهیلات رفاهی

سازمانها در زمینه نگهداری نیروی انسانی خود سعی میکنند با توجه به معیارهای تعریف شده در سازمان، خدمات بیمه ای، رفاهی و یا مالی به پرسنل خود ارائه دهند. هدف این سیستم تعریف و مدیریت صحیح برنامه‌های رفاهی، امور درمانی و کمک هزینه‌های مختلف است.

 • تشکیل پرونده درمانی، بهداشتی پرسنلی
 • ثبت هزینه های درمانی، بهداشتی پرسنلی
 • حفظ سوابق هزینه های درمانی، بهداشتی
 • پشتیبانی از انواع وام‌های پرسنلی
 • تشکیل پرونده وام‌های رفاهی پرسنل
 • حفظ سوابق وام‌های دریافتی و وضعیت جاری دفترچه اقساط
 • پشتیبانی از انواع اماکن رفاهی
 • معرفي امکانات و نحوه استفاده در اماکن رفاهی
 • تشکیل پرونده سوابق استفاده از اماکن رفاهی جهت اولویت بندی پرسنل
 • امکان ارسال درخواست مهمانسرا از طریق منوی اداری
 • انواع گزارشات کاربردی

سیستم کارگزینی

ثبت، مدیریت، سازمان دهی اطلاعات پرسنل در یک پایگاه داده متمرکز با حفظ تاریخچه تغییرات و شامل ایجاد چارت سازمانی، مدیریت اطلاعات پرسنل و … می باشد.

 • تشکیل پرونده درمانی، بهداشتی پرسنلی
 • ثبت هزینه های درمانی، بهداشتی پرسنلی
 • حفظ سوابق هزینه های درمانی، بهداشتی
 • پشتیبانی از انواع وام‌های پرسنلی
 • تشکیل پرونده وام‌های رفاهی پرسنل
 • حفظ سوابق وام‌های دریافتی و وضعیت جاری دفترچه اقساط
 • پشتیبانی از انواع اماکن رفاهی
 • معرفی امکانات و نحوه استفاده در اماکن رفاهی
 • تشکیل پرونده سوابق استفاده از اماکن رفاهی جهت اولویت بندی پرسنل
 • امکان ارسال درخواست مهمانسرا از طریق منوی اداری
 • انواع گزارشات کاربردی

  مدیریت مزایا

  یکی از مهم‌ترین معیارهای انگیزشی کارکنان برای فعالیت در سازمان سیستم مدیریت مزایا کارکنان است. این سیستم با استفاده از اطلاعات بخش های دیگر منابع انسانی، و با توجه به ساختار حقوقی تعیین شده حقوق و مزایای کارکنان را در کمترین زمان و بدون خطا محاسبه می کند.

  • تعریف کلیه پارامترهای دخیل در محاسبه حقوق کارکنان
  • تعریف دوره های پرداختی و عملیات بستن دوره ها
  • تعریف انواع بدهی های بلند مدت
  • تعریف آیتم‌‌های حقوقی همانند وام، پاداش،‌ پس‌انداز، مساعده، اضافه‌کاری، روزکاری و شب‌کاری، عیدی و …
  • تعریف فرمول‌های محاسباتی
  • محاسبه حقوق، مزایا، مالیات، بیمه و … مربوط به پرسنل به تفکیک دوره‌های زمانی دلخواه
  • تهیه خروجی های استاندارد بانک،بیمه و مالیات
  • تهیه انواع گزارشات کاربردی

  حضور و غیاب

  پرسنل با استفاده از این سیستم می‌توانند درخواست‌های مرخصی، اضافه‌کاری و مأموریت خود را ثبت کنند علاوه بر آن با تعریف شیفت های کاری و گروه های کاری برنامه‌های کاری پرسنل را مدیریت کنید.

  • ثبت و کنترل و مدیریت اطلاعات کارکرد پرسنل سازمان
  • تعریف برنامه کاری و ورود و خروج پرسنل و شیفت‌های کاری
  • امکان تعریف انواع گروه های کاری
  • ثبت و تایید درخواست‌های مرخصی و یا اضافه‌کاری و ماموریت
  • تعریف و اعمال محدودیت‌های اضافه‌کاری و مرخصی بر اساس سیاست‌های سازمان
  • تهیه گزارش از وضعیت تردد، کارکردها، اضافه‌کاری، مرخصی و مأموریت‌های کارکنان

   آموزش

   در هر سطحی از سازمان توجه به آموزش برای ارتقای دانش کارکنان و پیمودن مسیر رشد سازمان یک امر ضروری به شمار می‌آید. این سیستم در بهبود شناسایی نیازهای آموزشی ، اثربخشی دوره های آموزشی و کمک به بهبود عملکرد کارکنان نقش موثری دارد از امکانات این سیستم به موارد زیر می توان اشاره کرد.

   • امکان تعریف فرآیند نیازسنجی آموزشی همانند بررسی نیازهای آموزشی کارکنان، تعیین دوره‌های آموزشی
   • امکان تعريف موسسات آموزشی مجری دوره ها و اساتید دوره های آموزشی
   • برنامه‌ریزی و اجرا دوره های آموزشی شامل تعیین شرایط دوره‌های آموزشی، تخصیص مدرس و مکان
   • ارزشیابی و تعیین اثربخشی دوره ها و شرکت کنندگان آموزشی
   • امکان ثبت سوابق آموزشی

    تشکیلات سازمانی

    این سیستم اطلاعات مرتبط با چارت سازمانی ، چیدمان صحیح ساختار سازمانی و تعریف مشاغل و ردیفهای شغلی و شرایط احراز شغل و مسائل مربوط به فرآیندهای جذب و استخدام را در خود نگهداری و مدیریت می کند.

    • تعریف سطوح مختلف چارت سازمانی، تعریف مشاغل و ردیف‌های شغلی وسطح بندی آن در رده های گوناگون، شرایط احراز شغل و شرح وظائف هر شغل
    • تعریف انواع مستند سازمانی شامل بخشنامه ها، قوانين و مقررات
    • آرشیو اطلاعات مرتبط با سازمان و تشکیلات به صورت الکترونیک
    • ارائه گزارش های متنوع در این زمینه
    • امکان تعریف مصوبات تشکیلات سازمانی
    • تعریف ساختارهای ارتقا و ترفیع
    • حفظ سوابق انتصابات پرسنل
    • شناسایی پستهای بلاتصدی و مشاغل مجاز به احراز پست
    • ثبت درخواست جذب نیرو
    • امکان جمع آوری رزومه از طریق سایت و یا کاربر
    • پوشش فرآیند گزینش و مصاحبه

    ارزیابی عملکرد کارکنان

    از جمله فرآیندهای استانداردی که در سازمانها در جهت اندازه گیری سطح کیفیت خدمات و پرسنل انجام می شود ارزیابی دوره ای کارکنان است. این مورد عموما مترادف اثربخشی فعالیت ها است. از جمله کارهایی که در این زمینه انجام میشود به موارد زیر میتوان اشاره کرد:

    • تعریف مراکز و افراد بازاریاب، فروشنده، توزیع کننده محصولات و یا خدمات
    • تعریف وسایل حمل و نقل محصول همراه با ظرفیت و ساعت کاری
    • تعریف مسیر و مناطق جغرافیایی مشتری، بازاریاب، فروشنده، شعب توزیع، مامور توزیع
    • تعریف حالات مختلف قیمت‌گذاری، جوایز و تخفیفات
    • تعریف و محاسبه اعتبار مشتری با استفاده از فرمول برای هر مشتری و یا گروه مشتری و منطقه جغرافیایی
    • کنترل و تعیین ارتباط مشتریان با بازاریابان و مامورین فروش و ..
    • مدیریت یکپارچه و کنترل چکهای دریافتی از مشتریان
    • تعریف و مدیریت فرآیندهای متنوع تسویه فاکتورهای فروش، تهیه لیست وصول و ثبت عملکرد وصول کارکنان
    • مدیریت مناطق فروش و مناطق جغرافیایی
    • پشتیبانی از فرآیند بارگیری و تحویل محصول
    • مدیریت موجودی فیزیکی و موجودی قابل فروش
    • تهیه گزارش در ابعاد مختلف

    ایجاد دوره آموزشی

    یک کارمند در صورت احساس نیاز به یک دوره آموزشی جدید، میتواند فرم درخواست ایجاد دوره آموزشی را تکمیل نمایید و برای تایید به مدیر مربوطه ارسال کند.
    در صورت عدم تایید دوره، به شخص اطلاع داده میشود. ولی در صورت تایید مدیر فرآیند در قسمت امور مالی برای تایید هزینه های دوره ادامه میابد.
    در صورت تایید امور مالی، اشخاص مختلف میتوانند با استفاده از فرآیند درخواست دوره آموزشی، برای برگزاری این دوره درخواست دهند.

    درخواست ماموریت

    برای شروع فرآیند ارسال کارمند به ماموریت، یک کارمند میتواند فرم درخواست ماموریت را تکمیل نماید. و پس از تایید مدیر، در قسمت امور عمومی منابع موردنیاز به کارمند تحویل داده شود و با انتقال فرآیند به کارگزینی حکم ماموریت کارمند صادر شود.
    در ادامه این فرآیند، بعد از گذراندن ماموریت، شخص گزارشی از ماموریت انجام شده به مدیر ارسال میکند و در صورت تایید مدیر مربوطه، در قدم بعدی فرآیند، در بخش حسابداری، کارهای مربوط به پرداخت حق ماموریت انجام میشود.
    این فرآیند با تایید دریافت حق ماموریت توسط خود کارمند پایان میابد.

    درخواست مرخصی

    برای اجرای فرآیند درخواست مرخصی، ابتدا کارمند فرم درخواست مرخصی را پر کرده و در صورت نیاز به تعیین جانشین فرم به جانشین تعیین شده ارسال میشود، در صورت تایید جانشین این فرم به مدیر جهت تایید مرخصی ارسال میشود.
    اگر مرخصی توسط مدیر تایید شد، فرآیند به بخش امور اداری، جهت صدور برگه مرخصی منتقل میشود، و پس از آن، برگه مرخصی به کارتابل کارمند مربوطه ارسال میشود.