مدیریت زنجیره تأمین

معرفی اجمالی

رویکردی برای برنامه ریزی ، اجرا و کنترل فعالیتهای مرتبط با تبدیل کالاها از مرحله مواد خام (منابع اولیه) تا مرحله تحویل به مشتری است. این سیستم با تغییر در شیوه تعامل با تامین کنندگان ، مشتریان و بازار سعی در کاهش دوره عمر محصول، کاهش زمان پاسخگویی به مشتریان و افزایش انعطاف پذیری دارد.
هدف نهایی این سیستم اطمینان از سطح انبار منابع اولیه است به نحوی که محصولات در زمان مورد نظر برای فروش آماده شوند.

انبار و حسابداری انبار

این سیستم به مدیران کمک خواهد کرد که با توجه به وضعیت موجودی و نیازهای اولیه، هزینه های نگهداری منابع در انبار را مدیریت و کنترل کند و از مواجه با کمبود منابع جلوگیری کند. این سیستم موجب میشود که بر روی عملیات انبار کنترل بیشتری باشد و زمان ثبت سفارش کاهش یابد.

 • تعريف مراکز انبار و انبار به تعداد نامحدود
 • تعریف منابع و واحد های اندازه گيری و کدگذاری
 • تعریف تامین کنندگان و ارزشیابی آنها
 • ثبت ورود و خروج منابع
 • قیمت گذاری منابع
 • تعریف نقطه سفارش و مقدار با صرفه ی سفارش برای هر منابع
 • تعريف حداقل وحداکثر موجودی برای هر منابع
 • ارائه سطح موجودی در هر لحظه در انبارهای مختلف

مدیریت قراردادها

با توجه به افزایش برون سپاری در سازمانها، مدیریت قراردادها، مدیریت فازهای پرداخت و دریافت و … به یک امر مهم تبدیل شده است.

 • ثبت انواع قراردادهای خرید و فروش
 • ثبت فرایند تحویل/دریافت اقلام و فرآیند پرداخت/دریافت و تعهدات مالی قرارداد
 • ثبت و صدور ضمانتهای مرتبط با قراراداد با پشتیبانی از عملیات تعدیل، ضبط و ابطال و کنترل تاریخ انقضای ضمانت نامه ها
 • ثبت صورت وضعیت پیمانکار/کارفرما
 • ثبت الحاقیه و تغییرات مرتبط با پیمان خرید/فروش
 • ثبت فرآیند رسیدگی و کنترل مراحل و فازهای انجام و تحویل کار در هر قرارداد
 • مدیریت پیمانکاران
 • تهیه گزارشات پیشرفته

خرید داخلی

تدارکات نقش رابط بین ارکان داخلی یک سازمان با بسیاری از مراکز خارج از سازمانی را دارد. نخستین گام در تحویل کالایی مناسب برنامه ریزی برای خرید داخلی است. یک سازمان به‌جهت تامین مناسب منابع، در ابعاد مختلف، نیازمند داشتن اطلاعات در موردتامین کنندگان مختلف و زمانبندی تحویل منبع و … می‌باشد. وظیفه این سیستم سازمان‌دهی فرآیندهای تأمین منابع و خدمات مورد نیاز از تامین کنندگان مختلف است.

 • ثبت انواع قراردادهای خرید و فروش
 • ثبت فرایند تحویل/دریافت اقلام و فرآیند پرداخت/دریافت و تعهدات مالی قرارداد
 • ثبت و صدور ضمانت‌های مرتبط با قراراداد با پشتیبانی از عملیات تعدیل، ضبط و ابطال و کنترل تاریخ انقضای ضمانت نامه ها
 • ثبت صورت وضعیت پیمانکار/کارفرما
 • ثبت الحاقیه و تغییرات مرتبط با پیمان خرید/فروش
 • ثبت فرآیند رسیدگی و کنترل مراحل و فازهای انجام و تحویل کار در هر قرارداد
 • مدیریت پیمانکاران
 • تهیه گزارشات پیشرفته

خرید خارجی

یکی از مهمترین موضوعات در سازمان‌ها و شرکت ها ، آگاهی از وضعيت سفارشات خارجی به‌منظور تامین به‌موقع منبع برای تحویل سفارشات مشتريان است. این سیستم، راهکار مناسبی برای تجزیه و تحلیل و سازمان دهی فرآیندهای خرید و تامین منبع از خارج از کشور است.

 • ثبت انواع قراردادهای خرید و فروش
 • ثبت فرایند تحویل/دریافت اقلام و فرآیند پرداخت/دریافت و تعهدات مالی قرارداد
 • ثبت و صدور ضمانت‌های مرتبط با قراراداد با پشتیبانی از عملیات تعدیل، ضبط و ابطال و کنترل تاریخ انقضای ضمانت‌نامه ها
 • ثبت صورت وضعیت پیمانکار/کارفرما
 • ثبت الحاقیه و تغییرات مرتبط با پیمان خرید/فروش
 • ثبت فرآیند رسیدگی و کنترل مراحل و فازهای انجام و تحویل کار در هر قرارداد
 • مدیریت پیمانکاران
 • تهیه گزارشات پیشرفته

  فروش و پخش مویرگی

  این سیستم، راهكار نرم افزارى جامع و يكپارچه ای در جهت برنامه‌ریزی، مدیریت و کنترل بهره ور جریان توزیع مویرگی و فرآیندهای مربوطه را ارائه میدهد که باعث افزایش قدرت سازمان برای حضور در بازار رقابتی پخش می‌شود.

  • تعریف مراکز و افراد بازاریاب، فروشنده ، توزیع کننده محصولات و یا خدمات
  • تعریف وسایل حمل و نقل محصول همراه با ظرفیت و ساعت کاری
  • تعریف مسیر و مناطق جغرافیایی مشتری، بازاریاب، فروشنده، شعب توزیع، مامور توزیع
  • تعریف حالات مختلف قیمت‌گذاری، جوایز و تخفیفات
  • تعریف و محاسبه اعتبار مشتری با استفاده از فرمول برای هر مشتری و یا گروه مشتری و منطقه جغرافیایی
  • کنترل و تعیین ارتباط مشتریان با بازاریابان و مامورین فروش و ..
  • مدیریت یکپارچه و کنترل چکهای دریافتی از مشتریان
  • تعریف و مدیریت فرآیندهای متنوع تسویه فاکتورهای فروش، تهیه لیست وصول و ثبت عملکرد وصول کارکنان
  • مدیریت مناطق فروش و مناطق جغرافیایی
  • پشتیبانی از فرآیند بارگیری و تحویل محصول
  • مدیریت موجودی فیزیکی و موجودی قابل فروش
  • تهیه گزارش در ابعاد مختلف

   درخواست منبع از انبار

   در تمام قسمتهای سازمان برای دریافت منبع ، کارمندان باید فرم درخواست منبع از انبار را تکمیل نمایند. بعد از تایید مدیریت، درخواست به انبار منتقل میشود و پس از بررسی موجودی در صورت نیاز درخواست خرید برای مسئول خرید ارسال میشود.
   سپس مسئول خرید با بررسی اقلام موردنیاز و لیست قیمتها، صورتحساب خرید را ایجاد میکند و برای تایید به حسابداری ارسال نماید. در مرحله بعد با تایید صورتحساب توسط حسابدار مسئول خرید میتواند خرید را انجام داده و به انبار تحویل دهد.
   پس از آن انبار منبع را به درخواست دهنده تحویل داده و در نهایت درخواست دهنده دریافت منابع را تایید میکند و فرآیند به اتمام میرسد.

   ایجاد سفارش خرید

   در صورت نیاز به خرید منبع اولیه، کارمند مربوطه میتواند با اجرای فرآیند ایجاد سفارش خرید، درخواست خود را مطرح کند. پس از تایید مدیر، درخواست به مسئول خرید انتقال می‌یابد و مسئول خرید با بررسی اقلام موردنیاز و لیست قیمتها ، صورتحساب خرید را ایجاد میکند و برای تایید به حسابداری ارسال نماید.
   در مرحله بعد با تایید صورتحساب توسط حسابدار مسئول خرید میتواند خرید را انجام داده و به درخواست دهنده و یا انبار تحویل دهد.