مدیریت و برنامه ریزی تولید

معرفی اجمالی

روشی یکپارچه برای برنامه ریزی مالی و عملیاتی تولید، برای شرکت های تولیدی است که از فرایند ساخت یک محصول شروع و تا نگهداری و تعمیرات آن ادامه دارد. این سیستم شامل امکان سنجی ساخت محصول و شناسایی مراحل تولید و برنامه ریزی احتیاجات مواد اولیه ، کنترل عملکرد تولید و کنترل کیفیت و نگهداری و تعمیرات است.

مهندسی تولید

در شرکتهای تولیدی، شناسایی مراحل تولید، تعیین اجزا و منابع موردنیاز برای تولید و به طور کلی تجزیه و تحلیل ساخت محصول، فرآیند ساخت یک محصول جدید را تشکیل میدهد. با استفاده از این سیستم میتوان به راحتی تقاضاهای موجود و پیچیدگی های موجود در مهندسی محصول را امکان سنجی و مدیریت کرد و محدودیت های تامین مواد، ظرفیت نیروی انسانی، ماشین آلات در دسترس را برنامه ریزی کرد:

 • تعریف (درخت محصول) ساختار يک سطحی محصول: لیست قطعات ساخت به تفکیک فرمول و ضریب مصرف مواد متشکله محصولات و نیم ساخته
 • ساختار چند سطحی محصول: لیست محصولات و نمایش سطوح ساخت نیم ساخته ها و نهایتا ضریب مصرف مواد خام و زمان ماشین آلات اصلی و جایگزین و تعداد نیروی انسانی در سطوح مختلف ساختار
 • تعریف مسیرهای تولید مختلف برای محصول
 • تخصیص واحدهای اندازه‌گیری متنوع به هر کالا
 • تخصیص وظیفه و ظرفیت به ماشین‌آلات و مراکز کاری
 • محاسبات کارایی، زمان بیکاری، اضافه کاری و …
 • محاسبه و قیمت گذاری مواد و محصول تولیدی
 • برنامه ریزی تقاضاهای تولید محصول در سفارش تولید
 • اطلاعات و مدارک فنی دریافتی جهت ساخت
 • ظرفیت سنجی تولید (پیش‌بینی) با لحاظ نمودن قطعه، ماشین، نفر ساعت و ماشین ساعت مورد نیاز
 • شناسایی تخصص‌های مورد نیاز به جهت ساخت قطعه
 • نحوه بسته بندی با درج نوع پوشش و بسته بندی، شماره و طرح بسته بندی
 • چک لیست اقدامات سازمان قبل از ساخت نمونه اولیه

برنامه ریزی و کنترل تولید

برنامه ریزی و زمان‌بندی مناسب برای خرید منابع و قطعات و سفارش‌ به موقع برای تولید قطعات ساختنی باعث ساخت و تحویل به موقع محصولات به مشتریان، کاهش هزینه‌های نگهداری کالا در انبار میشود. بدون برنامه‌ریزی مؤثر، شرکتهای تولیدی متحمل ضررات هنگفت خواهند شد:

 • برنامه ریزی احتیاجات مواد اولیه
 • برنامه ریزی تامین منابع اولیه
 • برنامه ریزی ظرفیت تولید
 • پیش‌بینی تولید
 • امکان‌سنجی تقاضاها
 • برنامه‌ریزی مستقیم تقاضا
 • برنامه‌ریزی سفارش‌های وابسته
 • مدیریت درخواست‌های منابع اولیه
 • طراحی و اولویت بندی و اجرا، زمانبندی و مدیریت فرآیند تولید سفارشی
 • ارائه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تولید
 • برنامه‌ریزی فعالیت‌های برون‌سپاری شده
 • تعریف تقویم تولید و تعیین افق برنامه‌ریزی و بازه‌های زمانی آن
 • تعریف برنامه تولید و تعیین میزان تولید از هر محصول در بازه‌های زمانی تعیین شده
 • صدور اتوماتیک سفارش تولید برای منابع ساختنی و یا خریدنی بر اساس دوره های زمان‌بندی
 • کنترل تحویل مواد به خط تولید
 • نگهداری مستندات مربوط به تولید
 • محاسبه قیمت تمام شده یک محصول
 • ارائه گزاراشات مختلف در زمینه های معرفی شده

کنترل کیفیت

سیستم کنترل کیفیت از فرآیند نمونه گیری، بازرسی نمونه ها در حین و بعد از تولید محصول و تعمیم نتایج به کل با استفاده از روشهای آماری ، پشتیبانی میکند. در این سیستم آزمایش‌های کنترل کیفیت منابع و موارد وابسته به آن مدیریت میشود. در این نرم افزار فرآیندهای زیر ارائه می شود:

 • تعریف‌آزمون و گروه‌های آزمون برای هر کالا
 • تعریف فرآیندهای آزمون کیفی دوره ای
 • تعریف و ثبت شاخص های ارزیابی و کلاسهای کیفی در آزمون کیفیت
 • تعریف فرآیند تایید یا رد کنترل کیفیت
 • ایجاد دستور بازرسی کیفی محصولات
 • صدور سند کیفیت بر اساس رسید موقت منبع در انبار جهت بازرسی و آزمایش کالا
 • صدور سند برگشت منابع بر اساس برگه رد کیفیت و بازگرداندن منبع اولیه به تأمین‌کننده
 • امکان ثبت عملکرد تولید بر اساس برگه تأیید یا رد کنترل کیفیت منبع یا محصول

نگهداری و تعمیرات

سیستم نگهداری و تعمیرات ابزار مناسبی برای ثبت اطلاعات پایه و فنی ماشین آلات و تجهیزات، طراحی و اجرای سرویسهای پیشگیرانه و تعمیرات اضطراری در جهت افزایش کارکرد ماشین آلات و بهبود زمان تولید و جلوگیری از اتفاقات پیش بینی نشده است.

 • تعریف مشخصه های فنی موردنیاز با توجه به هر گروه از ماشین آلات به طور نامحدود
 • تعريف مستندات فنی (متن، تصوير، نقشه و …) و ایجاد یک آرشیو فنی اطلاعات برای هر ماشین
 • تعریف و اختصاص قطعات یدکی به تفکیک هر ماشین و تجهیز
 • دسته بندی فعالیت های تعمیراتی در قالب نوع تعمیرات
 • تعریف و گروه بندی اشکالات و عیوب فنی و احیانا راه حل آنها
 • تعريف تقويم كاری برای ماشين آلات به صورت كلی يا اختصاصی هر ماشين
 • برنامه ريزی دوره ای نگهداری و تعمیرات ماشين آلات
 • تعریف فرآیند انواع بازديد و تعميرات
 • تعيين زمان استاندارد انجام فعاليت
 • درخواست بازديد و تعمير بر اساس استانداردهای مشخص شده
 • ثبت عملكرد تعميرات ادواری
 • ثبت عملكرد تيم های تعميرات
 • ثبت فعاليت های انجام شده
 • ثبت قطعات و ابزار مصرفی

سفارش تولید

درجریان فروش محصولات، گاها نیازمند ایجادیک سفارش تولید برای جیران کمبود محصولات و یا جلوگیری از کمبود آن در آینده هستیم. برای این منظور فرآیند سفارش تولید میتواند به صورت یکپارچه در سفارش محصولات مختلف به یک سازمان یاری رساند.

در این مثال ما به فرآیند تولید در یک چاپخانه پرداخته ایم که در آن پس از مشخص کردن جزئیات سفارش تولید و تایید آن توسط مدیریت، زیرفرآیند طراحی طرح اجرا میشود. پس ازآن ادامه فرآیند با توجه به اینکه کدام محصول باید تولید شود به زیرفرآیند موردنظر انتقال میابد. و پس از طی کردن فرآیند تولید محصول موردنظر، اتمام تولید به مشتری پیامک میشود.
در مراحل بعدی منشی پس از تنظیم صورتحساب و تسویه آن توسط مشتری ، سفارش به مشتری تحویل داده میشود و پس از گذشت زمان دلخواه مثلا یک ماه، فرآیند رضایت سنجی مشتری به صورت خودکار اجرا میشود.

چاپ کارت ویزیت

در قسمت برنامه ریزی و مدیریت تولید، چاپ کارت ویزیت PVC از جمله فرآیندهایی است که یک چاپخانه میتواند آن را اجرا کند.
در مرحله اول کارمند طرح ها را بر روی برگه های چاپ PVC، چاپ میکند. و سپس کارت های ویزیت برای پرس به قسمت پرس انتقال میابد. بعد از اتمام این مرحله،کار برای بررسی کنترل کیفیت به قسمت کنترل کیفیت انتقال می یابد.

پس از تایید کیفیت کارتهای چاپ شده برای برش، به قسمت برش انتقال می یابد. سپس با تایید کیفیت نهایی، کارتهای تولید شده برای بسته بندی کلی به قسمت بسته بندی منتقل میشود.

چاپ کاتولوگ

در قسمت برنامه ریزی و مدیریت تولید، چاپ کاتالوگ یک نمونه فرآیند است که فرآیند چاپ کاتالوگ در یک چاپخانه که به صورت برون سپاری انجام میشود را به تصویر می‌کشد.
در این فرآیند، دستور چاپ در صورت تایید مدیر به کارمند انتقال می‌یابد و کارمند با ارسال طرح و منابع اولیه موردنیاز به چاپخانه مشخص شده، کار چاپ و دریافت کاتالوگ ها را پیگیری می‌کند.
بعد از آن فرآیند در قسمت کنترل کیفیت ، با کنترل کیفیت کاتالوگهای چاپ شده ادامه می‌یابد و در نهایت به منشی برای صدور صورتحساب و فاکتور منتقل می‌شود.

طراحی طرح

در این فرآیند، قیمت طرح سفارشی توسط منشی برآورد میشود و به تایید مدیر اجرایی میرسد سپس مدیر، کارمند و زمان خاصی را برای طراحی طرح، تخصیص میدهد. چنانچه طراحی طرح در موعد مقرر به اتمام نرسد کار به مدیریت انتقال میابد و علت عدم اتمام کار توسط مدیر بررسی و پیگیری میگردد و در صورت لزوم آن را به شخص دیگری میسپارد.

در صورت اتمام طرح توسط طراح، مدیریت طرح را تایید کرده و برای منشی ارسال میشود. منشی طرح را به مشتری ارائه میدهد و نظرات را دریافت میکندو چنانچه نیاز به انجام اصلاحات باشد آن را به طراح مربوطه ارسال میکند.
پس از تایید نهایی توسط مشتری فاکتور توسط منشی صادر و به مشتری تحویل داده میشود و به صورت پیامک به مشتری اطلاع رسانی میشود.